Pomáháme lidem slyšet.


KONTAKTUJTE NÁS

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Zprostředkováváme tlumočení prostřednictvím komunikačních systémů osob se sluchovým postižením, zajišťujeme překlad písemného textu.


více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Vedeme k samostatnosti a nezávislosti na druhých osobách a institucích. Podporujeme v hledání a udržení zaměstnání, v komunikaci s úřady, realizujeme nácviky.


více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zajišťujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kompletní údržbu a distribuci příslušenství ke sluchadlům, zprostředkováváme servis.


více

 

 

 
  

Body nasbírány za jediný den!

Všem, kteří podpořili náš projekt „Mikuláš pro děti se sluchovým postižením“ bychom tímto chtěli moc poděkovat za pomoc prostřednictvím vlastní fyzické aktivity a sbíráním bodů v aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“.

Jen díky Vám jsme dosáhli stanovené bodové výše a získali tak od Nadace ČEZ příspěvek ve výši 45 000 Kč!

 

 

 

Rádi bychom poděkovali Nadaci ČEZ za finanční podporu námi zadaného projektu „Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené“ a všem lidem, kteří skrze mobilní aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“ svými aktivitami přispěli k získání nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na zakoupení nových kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Dané pomůcky budou využity k zapůjčovaní v celém Kraji Vysočina.

 

Ještě jednou moc děkujeme za podporu ze strany Nadace ČEZ

a vážíme si všech, kteří nám pomohli naplnit cíl.

 

 

 

 

 

ZMĚNA PARKOVÁNÍ PŘED SÍDLEM ORGANIZACE |PORADNY V JIHLAVĚ| – jaro 2024

Nově parkování na dvě hodiny ZDARMA!

Upozorňujeme, že je přesto nutné si vzít lístek z parkovacího automatu NEBO otočit kolečkem v mobilní aplikaci, kde se první dvě hodiny účtují za 0 Kč.

Nelze parkovat bez lístku nebo potvrzení o zahájení parkování!

Dále platí, že před sídlem organizace, na adrese třída Legionářů 1460/24 Jihlava, je možnost parkování podél silnice, případně v zadní části parkoviště Supermarketu Billa – obojí se nachází ve FIALOVÉ ZÓNĚ

(zvýhodněná cena parkování – až na 13 hodin za 50 Kč, první 2 hodiny zdarma).

 

 

 

SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM PROPRARODIČE.CZ

Naše organizace se připojila ke spolupráci s nově vznikajícím webovým portálem www.proprarodice.cz, jehož hlavním partnerem je Spokojený domov, o.p.s.

Záměr projektu spočívá v poskytování komplexní nabídky kontaktů, informací a odkazů, které mají za úkol pomoci cílovým skupinám (seniorům, osobám s postižením a osobám pečujícím) najít odpovědi na jejich otázky, vyřešit aktuální problém či dokonce životní situaci.

Tímto děkujeme za zveřejnění informací o naší organizaci a na portále nás můžete dohledat v sekci Další sociální služby.

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE – SCREENING SLUCHU U VAŠICH DĚTÍ V 5 LETECH

Nezapomeňte, že v rámci preventivní prohlídky v 5 letech má Vaše dítě nárok také na preventivní screening sluchu.

Neváhejte se proto zeptat svého praktického lékaře pro děti a dorost. Bližší informace naleznete v ZDE.

 

 

ROZHOVOR KE DNI SLUCHU S ŘEDITELKOU Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

3. března jsme si připomněli Den sluchu, v rámci kterého, poskytla paní ředitelka Bc. Ivana Kohoutová rozhovor pro Český rozhlas Vysočina.

Pokud Vás zajímají informace nejen o službách, které naše organizace poskytuje, ale i o tom, jak pečovat o sluch nebo jak se snažíme pomáhat ukrajinským občanům v jejich současné nelehké situaci, určitě si rozhovor poslechněte.

 

 

 
 

NOVINKA PRO UŽIVATELE SLUCHADEL

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997) přináší od ledna 2022 hned několik změn v rámci úhrad zdravotní péče a jednu z nich ocení především uživatelé sluchadel.

Od 1. ledna 2022 mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla i dospělí. Doposud přispívaly zdravotní pojišťovny na dvě sluchadla pouze osobám do 18 let včetně.

Nyní můžete tedy získat příspěvek 7000 Kč jednou za 5 let, a to rovnou na dvě sluchadla.

Nárok mají od 19 let:

osoby, u nichž byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně,

osoby trpící tinnitem a oboustrannou získanou nedoslýchavostí,

hluchoslepí pacienti.

 

 

PRŮKAZY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. ledna 2022 se vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového omezení.

Pokud tedy skončí platnost průkazu (plastové karty), nebude u těchto osob znovu posuzován jejich zdravotní stav.

Úřad práce ČR vydá pouze nový doklad (plastovou kartu) na další období. Tím se vše zjednoduší a zrychlí.

Úřad práce ČR navíc bude držitele průkazu OZP písemně informovat o končící platnosti jejich dokladu, a to 90 dní před jejím vypršením. Upozornění obdrží klienti běžným dopisem (nikoli do vlastních rukou). Současně se dozví, jestli se mají dostavit pouze k výměně průkazu (plastové karty), nebo zda končí i doba nároku na průkaz, a je tedy potřeba podat novou žádost o jeho přiznání.

V oblasti sluchu se změna týká osob s těžkým sluchovým postižením.

Informace v českém znakovém jazyce najdete na YouTube kanálu „Jsem jedno ucho“.

 

 

POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

Bohužel se častokrát setkáváme s „neslyšícími“ podvodníky, kteří žádají od lidí peníze na

údajně dobročinnou sbírku pro neslyšící, a to vše pod záštitou naší organizace.

Prosíme, dávejte si na tyto osoby POZOR a v případě, že se odkazují na naši organizaci, neprodleně kontaktujte Policii ČR.

V současně době NEPOŘÁDÁME ŽÁDNOU VEŘEJNOU SBÍRKU!

Děkujeme za pomoc při snaze o zabránění podvodníkům v okrádání jiných lidí a v poškozování jména naší organizace.

 

 

PRAVIDELNÉ POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 8 DO 12 HODIN

Díky ochotě kolegů a kolegyň rozšířit poskytování našich služeb v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou a v dalších obdobných zařízeních v Kraji Vysočina a zároveň díky aktivnímu přístupu kolegyně Ivany Honsové z poradny v Třebíči, jsme zahájili pravidelnou spolupráci s Pečovatelskou službou města Moravské Budějovice. Aktuálně můžete využívat naše služby každé 1., 2. a 3. úterý v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin na adrese Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice.

Těšíme se na spolupráci.

 

 

 

 

 

 
 
 
×

Make an appointment and we’ll contact you.