Pomáháme lidem slyšet.


KONTAKTUJTE NÁS

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Zprostředkováváme tlumočení prostřednictvím komunikačních systémů osob se sluchovým postižením, zajišťujeme překlad písemného textu.


více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Vedeme k samostatnosti a nezávislosti na druhých osobách a institucích. Podporujeme v hledání a udržení zaměstnání, v komunikaci s úřady, realizujeme nácviky.


více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zajišťujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kompletní údržbu a distribuci příslušenství ke sluchadlům, zprostředkováváme servis.


více

 

 

 
  

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.,
který proběhne 4.10.2022 od 10:00 do 16:00 hodin v rámci Týdne sociálních služeb v Jihlavě.
Přijďte se podívat do našich nových prostor na adrese třída Legionářů 1460/24 v Jihlavě.
 
Těšíme se na Vás :).
 
 
 
 

 

 

ZMĚNA SÍDLA ORGANIZACE |PORADNY V JIHLAVĚ| – od 1. 5. 2022 

Od 1. 5. 2022 dochází ke změně sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (zároveň poradny v Jihlavě)

z adresy „Úprkova 4340/6 Jihlava“ na adresu „třída Legionářů 1460/24 Jihlava“.

Nové prostory se nachází v budově restaurace Buena Vista – Restaurant, směrem od parkoviště Supermarketu Billa k železniční stanici Jihlava město.

Před budovou je možnost parkování (vjezd bránou), případně další parkovací místa jsou podél silnice, v zadní části parkoviště Supermarketu Billa

a na zpoplatněném parkovišti DKO s.r.o. (10 Kč/hod.). 

Mapa trasy od původních prostor (350 m, 5 min. pěší chůzí):

 

 

 

PŘÍSPĚVEK 500,- MĚSÍČNĚ K DŮCHODU – VÝCHOVNÉ ZA DÍTĚ

Od 1. ledna 2023 dostanou stávající i noví starobní důchodci příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Někteří ho dostanou automaticky, jiní o něj budou muset požádat. Příjem žádostí začne 1. září 2022.

Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do důchodu dříve díky počtu vychovaných dětí, ostatní zájemci, kteří šli nebo půjdou do důchodu před 1. lednem 2023 musí vyplnit žádost o příspěvek. Ti, kteří budou žádat o starobní důchod v roce 2023 si budou muset o výchovné zažádat v žádosti o přiznání starobního důchodu.

O příspěvek bude možné žádat na Okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do konce roku 2024.

Příspěvek dostane jenom ten, kdo splnil standardní podmínky pro nárok na starobní důchod – tedy dobu důchodového pojištění aspoň 35 let (včetně náhradních dob). Na výchovné tedy nedosáhnou lidé, kteří dříve brali invalidní důchod a ten se jim pouze „transformoval“ do starobního důchodu, protože nesplnily potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod.

Příspěvek může využít vždy jenom jeden z páru, většinou to budou ženy. Pokud dítě vychovávalo víc osob, může získat příspěvek jenom ta, která o dítě „osobně pečovala v největším rozsahu“ (na základě čestného prohlášení).

Pokud osoba pobírající příspěvek zemře, příspěvek nepřechází na další osobu, ale propadá.

Potřebná délka výchovy dítěte je alespoň 10 let od narození do zletilosti. Pokud osoba začala pečovat o dítě starší 8 let, musela o něj pečovat do dosažení zletilosti alespoň 5 let. Pokud dítě zemřelo po dosažení 5 let věku, stačí osobní péče od jeho narození do jeho úmrtí.

 

 

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK 5000,- NA DÍTĚ

Nárok na příspěvek mají děti narozené od srpna 2004 do 31. prosince 2022,

pokud čekáte dítě, požádat můžete i po jeho narození, nejpozději však do 1. července 2023,

příjmy domácnosti se nemusí dokládat, v žádosti se pouze zaškrtne čestné prohlášení, že v roce 2021 příjmy nepřesáhly 1 milion Kč hrubého,

pokud nyní pobíráte přídavek na dítě, o nic žádat nemusíte a peníze Vám přijdou automaticky.

Pokud přídavek na dítě nepobíráte, je potřeba si o jednorázový příspěvek zažádat,

žádost bude možné podat od srpna 2022 online (je však potřeba mít elektronickou identitu) nebo na vybraném pracovišti Czech POINT (na krajských, městských nebo obecních úřadech),

peníze by měly přijít do 30 dnů od podání žádosti, pokud nebudou s žádostí žádné potíže,

více informací naleznete na stránkách MPSV.

 

 

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA KOLEGYNĚ IVANY HONSOVÉ – PORADNA TŘEBÍČ

 

 

 

 

ROZHOVOR KE DNI SLUCHU S ŘEDITELKOU Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Minulý týden jsme si připomněli Den sluchu, v rámci kterého, poskytla paní ředitelka Bc. Ivana Kohoutová rozhovor pro Český rozhlas Vysočina.

Pokud Vás zajímají informace nejen o službách, které naše organizace poskytuje, ale i o tom, jak pečovat o sluch nebo jak se snažíme pomáhat ukrajinským občanům v jejich současné nelehké situaci, určitě si rozhovor poslechněte.

 

 

 
 

NOVINKA PRO UŽIVATELE SLUCHADEL

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997) přináší od ledna 2022 hned několik změn v rámci úhrad zdravotní péče a jednu z nich ocení především uživatelé sluchadel.

Od 1. ledna 2022 mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla i dospělí. Doposud přispívaly zdravotní pojišťovny na dvě sluchadla pouze osobám do 18 let včetně.

Nyní můžete tedy získat příspěvek 7000 Kč jednou za 5 let, a to rovnou na dvě sluchadla.

Nárok mají od 19 let:

osoby, u nichž byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně,

osoby trpící tinnitem a oboustrannou získanou nedoslýchavostí,

hluchoslepí pacienti.

 

 

PRŮKAZY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. ledna 2022 se vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového omezení.

Pokud tedy skončí platnost průkazu (plastové karty), nebude u těchto osob znovu posuzován jejich zdravotní stav.

Úřad práce ČR vydá pouze nový doklad (plastovou kartu) na další období. Tím se vše zjednoduší a zrychlí.

Úřad práce ČR navíc bude držitele průkazu OZP písemně informovat o končící platnosti jejich dokladu, a to 90 dní před jejím vypršením. Upozornění obdrží klienti běžným dopisem (nikoli do vlastních rukou). Současně se dozví, jestli se mají dostavit pouze k výměně průkazu (plastové karty), nebo zda končí i doba nároku na průkaz, a je tedy potřeba podat novou žádost o jeho přiznání.

V oblasti sluchu se změna týká osob s těžkým sluchovým postižením.

Informace v českém znakovém jazyce najdete na následujícím odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=_rM7txQoqug

 

 

POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

Bohužel se častokrát setkáváme s „neslyšícími“ podvodníky, kteří žádají od lidí peníze na

údajně dobročinnou sbírku pro neslyšící, a to vše pod záštitou naší organizace.

Prosíme, dávejte si na tyto osoby POZOR a v případě, že se odkazují na naši organizaci, neprodleně kontaktujte Policii ČR.

V současně době NEPOŘÁDÁME ŽÁDNOU VEŘEJNOU SBÍRKU!

Děkujeme za pomoc při snaze o zabránění podvodníkům v okrádání jiných lidí a v poškozování jména naší organizace.

 

 

KONEC PLATNOSTI NĚKTERÝCH BANKOVEK

K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto bankovek:

100 Kč z r.1995 a 1997

200 Kč z r.1996 a 1998

500 Kč z r.1995 a 1997

1000 Kč z r.1996

2000 Kč z r.1996 a 1999

do konce června 2022 s nimi můžete běžně platit a měli byste je přijmout, když vám je vrátí v restauracích i obchodech.

Pokud vám zůstanou po 30. 6. 2022, budete si je v bance muset vyměnit za nové.

Od 1.července 2022 s nimi nepůjde platit, oznámila Česká národní banka.

 

 

PRAVIDELNÉ POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 8 DO 12 HODIN

Díky ochotě kolegů a kolegyň rozšířit poskytování našich služeb v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou a v dalších obdobných zařízeních v Kraji Vysočina a zároveň díky aktivnímu přístupu kolegyně Ivany Honsové z poradny v Třebíči, jsme zahájili pravidelnou spolupráci s Pečovatelskou službou města Moravské Budějovice. Aktuálně můžete využívat naše služby každé 1., 2. a 3. úterý v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin na adrese Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice.

Těšíme se na spolupráci.

 

 

 

 

 

 
 
 
×

Make an appointment and we’ll contact you.