Pomáháme lidem slyšet.


KONTAKTUJTE NÁS

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Zprostředkováváme tlumočení prostřednictvím komunikačních systémů osob se sluchovým postižením, zajišťujeme překlad písemného textu.


více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Vedeme k samostatnosti a nezávislosti na druhých osobách a institucích. Podporujeme v hledání a udržení zaměstnání, v komunikaci s úřady, realizujeme nácviky.


více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zajišťujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kompletní údržbu a distribuci příslušenství ke sluchadlům, zprostředkováváme servis.


více

 

 

 
  

OPRAVA SILNIC JIHLAVA – ULICE PÁVOVSKÁ A ROMANA HAVELKY – od 11. 9. 2023

Od pondělí 11. září bude omezení na Pavovské ulici (od Sokolovské ulice přes průmyslovou zónu a Bedřichov až k okružní křižovatce s Průmyslovou ulicí).

Od 11. do 15. září bude na Pávovskou ulici umožněn vjezd MHD.

O víkendu 16. a 17. září bude silnice zcela uzavřena >> MHD pojede přes přivaděč, ale zastávky „Kronospan“, „U Rybníka“, „Škola Bedřichov“ a „Zadní Bedřichov“ nebudou obslouženy.

Od úterý 12. září bude omezení na ulici Romana Havelky (od Pražského mostu přes okružní křižovatku k nájezdu na převaděč I/38).

Doprava bude obousměrně jedním pruhem (řízena semaforem).

Vjezdy do ulic Královský Vršek, Sokolovská a na přivaděč I/38 nebudou přístupné.

Rekonstrukce bude přibližně 1 měsíc do poloviny října.

Doporučení: objezd po přivaděči, po Jiráskově a Fritzově ulici nebo po ulicích Jiřího z Poděbrad nebo Kollárova a Havlíčkova.

MHD ve směru na Bedřichov pojede přes ulici Královský Vršek.

Náhradní zastávka „Kaufland“ bude u hasičské stanice a náhradní zastávka „Královský Vršek“ u křižovatky se Sokolovskou ulicí.

 

 

ZMĚNA PARKOVÁNÍ PŘED SÍDLEM ORGANIZACE |PORADNY V JIHLAVĚ| – od 1. 5. 2023 

Od 1. 5. 2023 dochází ke změně systému parkování v Jihlavě.

Před sídlem Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., na adrese třída Legionářů 1460/24 Jihlava, je možnost parkování podél silnice, případně v zadní části parkoviště Supermarketu Billa – obojí se nachází ve FIALOVÉ ZÓNĚ (zvýhodněná cena parkování – až na 13 hodin za 50 Kč).

 

 

!POZOR PODVOD – PLATEBNÍ DOKLAD SIPO!

V posledních dnech se některým lidem ve službě SIPO objevuje neobvyklá částka přes 2000 Kč označovaná jako „Služby“. Jedná se o podvod a tuto částku byste platit neměli. Zkontrolujte si proto položky na Platebním dokladu SIPO a pokud si této podvodné částky u sebe všimnete, navštivte nejbližší pobočku České pošty, která Vám platbu ze služby SIPO vymaže!

Doporučujeme položky raději kontrolovat i následující měsíce.

 

 

ZMĚNY MHD – JIHLAVA – od 1. 2. 2023

Od středy 1. února 2023 nastanou v jihlavské hromadné dopravě zásadní změny. Do městské části „Bedřichov“ začnou jezdit trolejbusy po nové bezmála šestikilometrové trati. Zaniknou autobusové linky 3 a 5 a výrazně se omezí provoz linky 12.

Zrušená autobusová spojení nahradí dvě nové trolejbusové linky G a H a nová autobusová linka č. 2

Více informací, včetně jízdních řádů, naleznete na www.dpmj.cz

Informace také ve znakovém jazyce na našem Facebooku.

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE – SCREENING SLUCHU U VAŠICH DĚTÍ V 5 LETECH

Nezapomeňte, že v rámci preventivní prohlídky v 5 letech má Vaše dítě nárok také na preventivní screening sluchu.

Neváhejte se proto zeptat svého praktického lékaře pro děti a dorost. Bližší informace naleznete v ZDE.

 

 

OTEVŘENÍ PORADNY V TŘEBÍČI I VE STŘEDU ODPOLEDNE

Z důvodu zájmu o rozšíření služeb je možné po telefonické dohodě (na telefonním čísle 777 225 413 – kolegyně Ivana Honsová) navštívit poradnu

na adrese Sedlákova 965/1 v Třebíči, a to ve středu od 14:00 do 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás :).

 

 

ROZHOVOR KE DNI SLUCHU S ŘEDITELKOU Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Minulý týden jsme si připomněli Den sluchu, v rámci kterého, poskytla paní ředitelka Bc. Ivana Kohoutová rozhovor pro Český rozhlas Vysočina.

Pokud Vás zajímají informace nejen o službách, které naše organizace poskytuje, ale i o tom, jak pečovat o sluch nebo jak se snažíme pomáhat ukrajinským občanům v jejich současné nelehké situaci, určitě si rozhovor poslechněte.

 

 

 
 

NOVINKA PRO UŽIVATELE SLUCHADEL

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997) přináší od ledna 2022 hned několik změn v rámci úhrad zdravotní péče a jednu z nich ocení především uživatelé sluchadel.

Od 1. ledna 2022 mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla i dospělí. Doposud přispívaly zdravotní pojišťovny na dvě sluchadla pouze osobám do 18 let včetně.

Nyní můžete tedy získat příspěvek 7000 Kč jednou za 5 let, a to rovnou na dvě sluchadla.

Nárok mají od 19 let:

osoby, u nichž byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně,

osoby trpící tinnitem a oboustrannou získanou nedoslýchavostí,

hluchoslepí pacienti.

 

 

PRŮKAZY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. ledna 2022 se vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového omezení.

Pokud tedy skončí platnost průkazu (plastové karty), nebude u těchto osob znovu posuzován jejich zdravotní stav.

Úřad práce ČR vydá pouze nový doklad (plastovou kartu) na další období. Tím se vše zjednoduší a zrychlí.

Úřad práce ČR navíc bude držitele průkazu OZP písemně informovat o končící platnosti jejich dokladu, a to 90 dní před jejím vypršením. Upozornění obdrží klienti běžným dopisem (nikoli do vlastních rukou). Současně se dozví, jestli se mají dostavit pouze k výměně průkazu (plastové karty), nebo zda končí i doba nároku na průkaz, a je tedy potřeba podat novou žádost o jeho přiznání.

V oblasti sluchu se změna týká osob s těžkým sluchovým postižením.

Informace v českém znakovém jazyce najdete na YouTube kanálu „Jsem jedno ucho“.

 

 

POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

Bohužel se častokrát setkáváme s „neslyšícími“ podvodníky, kteří žádají od lidí peníze na

údajně dobročinnou sbírku pro neslyšící, a to vše pod záštitou naší organizace.

Prosíme, dávejte si na tyto osoby POZOR a v případě, že se odkazují na naši organizaci, neprodleně kontaktujte Policii ČR.

V současně době NEPOŘÁDÁME ŽÁDNOU VEŘEJNOU SBÍRKU!

Děkujeme za pomoc při snaze o zabránění podvodníkům v okrádání jiných lidí a v poškozování jména naší organizace.

 

 

PRAVIDELNÉ POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 8 DO 12 HODIN

Díky ochotě kolegů a kolegyň rozšířit poskytování našich služeb v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou a v dalších obdobných zařízeních v Kraji Vysočina a zároveň díky aktivnímu přístupu kolegyně Ivany Honsové z poradny v Třebíči, jsme zahájili pravidelnou spolupráci s Pečovatelskou službou města Moravské Budějovice. Aktuálně můžete využívat naše služby každé 1., 2. a 3. úterý v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin na adrese Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice.

Těšíme se na spolupráci.

 

 

 

Rádi bychom poděkovali Nadaci ČEZ za finanční podporu námi zadaného projektu „Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené“ a všem lidem, kteří skrze mobilní aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“ svými aktivitami přispěli k získání nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na zakoupení nových kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Dané pomůcky budou využity k zapůjčovaní v celém Kraji Vysočina.

 

Ještě jednou moc děkujeme za podporu ze strany Nadace ČEZ

a vážíme si všech, kteří nám pomohli naplnit cíl.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
×

Make an appointment and we’ll contact you.