Projekty v současnosti realizované v CNN kraje Vysočina, o.p.s.:


„Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“

Projekt zahájen 1. 7. 2022.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000148
 Uplynulé projekty, které byly realizovány v CNN kraje Vysočina, o.p.s.:


„Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI; Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina“

Projekt ukončen k 31. 12. 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486


„Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV; Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina“

Projekt ukončen k 31. 12. 2018.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530Projekty byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Kraje Vysočina.

×

Make an appointment and we’ll contact you.