Mgr. Ivana Kohoutová
Ředitelka organizace

„Mám vystudované magisterské studium oboru Sociální práce na VŠZSP sv. Alžbety, n.o. v Příbrami a v organizaci pracuji již 15 let. Začínala jsem na pozici pracovníka v sociálních službách/tlumočníka ZJ a nyní pracuji jako ředitelka a sociální pracovnice. V mé kompetenci je chod celé organizace, poskytování Tlumočnických služeb a Sociální rehabilitace, zajišťování doplňkových služeb, přímá spolupráce s dalšími organizacemi a školami zaměřenými na sociální práci, logopedii a surdopedii, spolupráce se zaměstnavateli, informační a osvětová činnost na poli osob se sluchovým postižením.“


Mgr. Šárka Fajmonová
Vedoucí sociálních a doplňkových služeb

Sociální pracovník | Jihlava

„Vystudovala jsem obor Sociální práce a sociální pedagogiky na SVOŠS Jihlava, o.p.s., který jsem doplnila o bakalářské a následně i magisterské studium Sociální práce na VŠZSP sv. Alžbety, n.o. v Příbrami. V Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. působím od roku 2017, v současné době na pozici vedoucího sociálních a doplňkových služeb. Ve své práci se zaměřuji na případovou sociální práci, sociální poradenství, management a prezentaci organizace navenek.“


Mgr. Renata Kudrnová
Vedoucí Tlumočnických služeb

Sociální pracovník | Jihlava

„Sociální práci jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně obor Charitativní a sociální práce. Poté jsem ihned nastoupila do Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s., kde pracuji od roku 2018 na pozici sociálního pracovníka pro Tlumočnické služby. Zaměřuji se na pomoc uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace spojené se sluchovým postižením. Ráda Vám pomohu s čímkoliv, co budete potřebovat – ať už se jedná o pomoc s vyřízením příspěvků, poskytnutí sociálního poradenství nebo zajištění údržby Vašich sluchadel.“


Bc. Radka Cejpková, DiS.
Vedoucí Sociální rehabilitace
Sociální pracovník a tlumočník ZJ | Jihlava

„Po střední škole jsem studovala Vyšší odbornou školu v Praze – obor Sociální pedagogika. Poté jsem studovala UJAK v Praze – obor Speciální pedagogika – vychovatelství. Do Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. jsem nastoupila v roce 2018 jako sociální pracovnice a tlumočnice znakového jazyka. Mám v kompetenci Sociální rehabilitaci a Klub Šneček.“


Hana Vaňásková
Pracovník v sociálních službách a tlumočník ZJ | Jihlava
| Pelhřimov

„Mé vzdělání je úplné střední s maturitou, kdy jsem následně absolvovala 5 semestrů oboru Surdopedie Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně navštěvuji VŠPJ, obor Zdravotně sociální péče. Na práci s osobami se sluchovým postižením se zaměřuji od roku 2008 a v současné době, kdy jsem zaměstnána jako pracovník v sociálních službách, je mou největší náplní přímá práce s klienty preferující komunikaci ve znakovém jazyce.“


Eva Kantůrková
Pracovník v sociálních službách a tlumočník ZJ | Jihlava

„Jsem CODA tlumočnicí a v rámci profese se tlumočení do znakového jazyka věnuji přes 30 let. Mám střední odborné vzdělání s maturitou a absolvovala jsem Akreditovaný vzdělávací program tlumočnictví znakového jazyka. Za dobu svého působení jako tlumočnice jsem získala několik ocenění, zejména za mnohaletý přínos na poli neslyšících osob. V současné době jsem jako pracovník v sociálních službách zaměstnána v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., kdy se v rámci své činnosti věnuji především tlumočení do znakového jazyka.“


Pavlína Zemanová
Pracovník zaměřený na kompenzační pomůcky

Pracovník v sociálních službách | Jihlava | Třebíč

„Po absolvování Střední pedagogické školy jsem v rámci Celoživotního vzdělávání pokračovala v doplňujícím čtyřsemestrovém studiu Speciální pedagogiky pro absolventy SŠ. Do Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. jsem nastoupila po 30leté praxi vychovatelky v dětském domově, kdy nyní od roku 2019 jsem zaměstnána na pozici pracovníka v sociálních službách. Od začátku svého působení v organizaci se soustřeďuji na poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, nácvik, údržbu a jejich zapůjčování klientům.“


Jiřina Kocmanová
Pracovník v sociálních službách a tlumočník ZJ
| Jihlava | Havlíčkův Brod

„V oblasti osob se sluchovým postižením se pohybuji přes 30 let. Za tuto dobu jsem mimo jiné absolvovala Akreditovaný vzdělávací program tlumočnictví znakového jazyka a získala jsem osvědčení zaměřující se na poradenství a sociální rehabilitaci pro zdravotně postižené občany a technické poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. V současné době se jako pracovník v sociálních službách zaměřuji především na tlumočnické služby do znakového jazyka. Dále pak na technické poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, včetně nácviku a údržby. V neposlední řadě je mojí snahou zlepšení postavení sluchově postižených osob ve společnosti.“


Eva Kohoutová
Pracovník v sociálních službách | Havlíčkův Brod | Žďár nad Sázavou

„V Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s pracuji na pozici pracovník v sociálních službách. Mojí naplní práce je podpora osob se sluchovým postižením, a to nejen na poradně v Havlíčkově Brodě, ale také poskytování terénních služeb v jejich domácím prostředí.“


Mgr. Pavlína Melounová
Sociální pracovník | Havlíčkův Brod

„Na poradně v Havlíčkově Brodě pracuji pátým rokem – nejdříve na pozici pracovníka v sociálních službách, nyní po absolvování bakalářského a následně i magisterského studia Sociální práce na VŠZSP sv. Alžbety, n.o. v Příbrami na pozici sociálního pracovníka. Věnuji se uživatelům, kteří nás navštěvují ambulantně, ale také spolupracuji i s jinými organizacemi (zejména s domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou), kde jsou naše služby poskytovány terénní formou.“


Františka Nováková
Pracovník v sociálních službách a tlumočník ZJ | Pelhřimov

„Mé vzdělání je střední odborné s maturitou. Jsem CODA tlumočnice a v profesní rovině tlumočím již od roku 1971 (nejprve pro Svaz invalidů, ASNEP, Jihlavskou unii neslyšících a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajskou organizaci Vysočina, p.s.). Absolvovala jsem Akreditovaný vzdělávací program tlumočnictví znakového jazyka a v rámci svého působení v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. na pozici pracovníka v sociálních službách se zaměřuji především na tlumočení do znakového jazyka a aktivity pro osoby se sluchovým postižením.“


Ivana Honsová
Pracovník v sociálních službách | Třebíč

„Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Třebíči, kde jsem v roce 1987 maturovala. V Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. pracuji od roku 2018 na pozici pracovníka v sociálních službách, avšak problematice osob se sluchovým postižením se věnuji již 22 let, a to od doby, kdy po vážné nemoci ohluchl můj syn a odkud také čerpám nejvíce zkušeností. Absolvovala jsem četná školení a kurzy z oblasti sociální a znakového jazyka. Zaměřuji se především na komunikaci a jednání s úřady státní správy.“


Ilona Turková
Pracovník v sociálních službách | Žďár nad Sázavou

„Vystudovala jsem střední průmyslovou školu, kdy jsem se dále dovzdělávala v kurzech ekonomického a následně sociálního směru. V sociálních službách pracuji již třináctým rokem – v současné době na pozici pracovníka v sociálních službách. Na své zaměstnání pohlížím spíše jako na poslání. Můžete se na mě s důvěrou obrátit v poradně ve Žďáře nad Sázavou.“


Pavel Jindra
Pracovník v sociálních službách
| Jihlava | Žďár nad Sázavou

„Mé vzdělání je úplné středoškolské s maturitou. Od roku 2005 jsem byl zaměstnán ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajské organizaci Vysočina, p.s., kdy jsem v roce 2008 absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách. Následně jsem pokračoval v nově vzniklém Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., kde se v současné době zaměřuji především na oblast kompenzačních pomůcek, nácvik používání a jejich údržbu.“


×

Make an appointment and we’ll contact you.