Jarní očista aneb jak předejít jarní únavě

13 března, 2024 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Dnešního dne se v prostorách Jihlavského klubu neslyšících, p.s. uskutečnila přednáška na téma „Jarní očista aneb jak předejít jarní únavě“. Během této přednášky jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, jak na jaře očistit své tělo zevnitř a jak předejít únavě, která se v tomto období objevuje u spousty z nás. Zároveň byly představeny

View Full Post

Přednáška Just

26 října, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Dnes se v prostorách klubovny JSN, p.s. uskutečnila přednáška vedená odbornou poradkyní švýcarské firmy Just. Během přednášky, která probíhala ve velmi přátelském duchu, jsme se dozvěděli spoustu informací o čínské medicíně a také o tom, jak můžeme posílit své zdraví na podzim. Děkujeme za velmi milé a přínosné setkání! 😊

Evropský den jazyků 2023

02 října, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

V rámci pořádané akce k Evropskému dni jazyků jsme byli pozváni, abychom žákům Základní školy Otokara Březiny, Jihlava, p.s. představili znakový jazyk a jeho kulturní prostředí. Žákům byly nejprve představeny zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením, kulturní a historické aspekty komunity Neslyšících. Dále se žáci seznámili s kompenzačními pomůckami (včetně logopedických pomůcek – panenek)

View Full Post

Mezinárodní den neslyšících 2023

21 září, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Ve čtvrtek 21. 9. proběhlo v prostorách klubovny JSN, p. s., v rámci oslav Mezinárodního dne neslyšících, setkání na téma „Umět říct ne… aneb nebojte se ozvat“. Říci ne je pro mnoho lidí velmi náročné a patří k vrcholu umění komunikace. Problematika tohoto umění byla pro snazší uchopení spojena s životním příběhem, který se může

View Full Post

Parkování v Jihlavě – přednáška

14 září, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Po období prázdnin jsme se opět vrátili k realizovaným přednáškám pro naše klienty, kde jsme se zaměřili na změny v parkování v Jihlavě. Účast byla naprosto úžasná, což nám potvrdilo, že s novým systémem nejsou ještě všichni sžiti a je nutné si vzniklé barevné schéma v Jihlavě společně přiblížit. Součástí přednášky bylo i seznámení a

View Full Post

Správná komunikace v rodině aneb doma si rozumíme

21 srpna, 2023 - by admin - in Klub Šneček, Přednášky a besedy

No Comments

Dnes jsme zaměřili na účinnou komunikaci v rodinách s dětmi se sluchovým postižením. V rámci workshopu „Správná komunikace v rodině aneb doma si rozumíme“ jsme se soustředili na diskusi a simulační metody ohledně správné komunikace, vzájemného respektu, blízkosti, srozumitelnosti a partnerství. Součástí společného setkání nebyly opomenuty ani nové funkce kochleárních implantátů pro zlepšení poslechu, které

View Full Post

Bezpečně na silnici

11 května, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Ve čtvrtek 11. května 2023 byla uspořádána pro neslyšící přednáška na téma „Bezpečně na silnici“, kterou nás provedl koordinátor prevence kriminality kpt. Mgr. Martin Hron. Během přednášky jsme se dozvěděli důležité informace o tom, jak bychom se měli chovat jako účastníci silničního provozu, jaké jsou nové dopravní značky, jaký je postup při silniční kontrole apod.

View Full Post

Výhody zdravotních pojišťoven (II. skupina)

16 března, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Z důvodu velikého zájmu jsme po týdnu pro Jihlavský spolek neslyšících, p.s. opětovně připravili přednášku na téma „Výhody zdravotních pojišťoven“. Účastníci se dozvěděli, jaké výhody mohou u jednotlivých zdravotních pojišťoven čerpat a za jakých podmínek. Nechyběl ani prostor na dotazy, který byl využit na maximum. Děkujeme všem, kteří za námi zavítali a zajímali se o

View Full Post

Výhody zdravotních pojišťoven (I. skupina)

09 března, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Dnešního dne jsme pro Jihlavský spolek neslyšících, p.s. připravili přednášku na téma „Výhody zdravotních pojišťoven“. Účastníci se dozvěděli, jaké výhody mohou u jednotlivých zdravotních pojišťoven čerpat a za jakých podmínek. Nechyběl ani prostor na dotazy, který byl využit na maximum. Děkujeme všem, kteří za námi zavítali a zajímali se o dané téma! 😊

Rozdíl mezi šikanou a škádlením ve školských zařízeních

09 února, 2023 - by admin - in Přednášky a besedy

No Comments

Dnes Jihlavský klub neslyšících, p.s. navštívila logopedka a surdopedka Mgr. Alena Mácová z MŠ a SPC Jihlava, p.o., která seznámila zúčastněné s problematikou šikany ve školských zařízeních. Obsahem bylo uvědomění si rozdílů mezi „nevinným“ škádlením a šikanou, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením, kteří patří mezi rizikové skupiny šikany. Paní Mácová teorii doplňovala

View Full Post
×

Make an appointment and we’ll contact you.