TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Zprostředkováváme tlumočení prostřednictvím komunikačních systémů osob se sluchovým postižením, zajišťujeme překlad písemného textu.


více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Vedeme k samostatnosti a nezávislosti na druhých osobách a institucích.

Podporujeme v hledání a udržení zaměstnání, v komunikaci s úřady, realizujeme nácviky.


více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zajišťujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kompletní údržbu a distribuci příslušenství ke sluchadlům, zprostředkováváme servis.


více
×

Make an appointment and we’ll contact you.