Tlumočnické služby tvoří hlavní náplň naší činnosti. Dělíme je podle způsobu poskytování na terénní, případně ambulantní služby. Tlumočnické služby jsou poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby.

Poskytujeme je v celém Kraji Vysočina ve všech velkých městech a to v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově. V těchto městech osoby se sluchovým postižením získají podporu našich proškolených tlumočnic.

 

Tlumočnické služby zahrnují:

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené.
  • Artikulační tlumočení.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služby jsou určeny:

  • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě.
  • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí.
  • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí.
  • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi.

 

Metodika pro poskytování Tlumočnických služeb

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.