Tlumočnické služby tvoří hlavní náplň naší činnosti. Dělíme je podle způsobu poskytování na terénní, případně ambulantní služby. Tlumočnické služby jsou poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby.

Poskytujeme je v celém Kraji Vysočina ve všech velkých městech a to v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově. V těchto městech osoby se sluchovým postižením získají podporu našich proškolených tlumočnic.

 

Tlumočnické služby zahrnují:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené.
 • Artikulační tlumočení.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služby jsou určeny:

 • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě.
 • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí.
 • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí.
 • Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi.

Kapacita:

 • ambulantní forma: počet uživatelů 11 (okamžitá),
 • terénní forma: počet uživatelů 10 (denní).

 

Metodika pro poskytování Tlumočnických služeb

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.