Zřizovatel společnosti:

 

 

 

 

 

  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

 

 

Spolupracujeme:

 

 

 

 

 

  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s.

 

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p.o.

 

 

Mgr. Naděžda Grznárová – spec. pedagog, logoped, surdoped

 

 

Členství:

  Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

 

 KOUS Vysočina, z.s.

 

 

Podpořili nás:

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.