Cílem Sociální rehabilitace je snaha o plné zapojení neslyšících a nedoslýchavých osob do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nejvyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Služba je poskytována formou terénní i ambulantní.

 

Služba je zaměřena na osoby:

Neslyšící – pro potenciální i reálné zaměstnance.

Slyšící – pro potenciální i reálné zaměstnavatele.

 

V rámci Sociální rehabilitace zajišťujeme:

profesní poradenství,

sociální a pracovně právní poradenství, vytvoření představy o práci, pracovní asistenci,

individuální přístup k uživatelům.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

Cílem bylo a je získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce a rozvinout specifické dovednosti potřebné pro nalezení a udržení vhodného pracovního místa.

 

Metodika pro poskytování Sociální rehabilitace

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.