Cílem Sociální rehabilitace je snaha o plné zapojení neslyšících a nedoslýchavých osob do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nejvyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Služba je poskytována formou terénní i ambulantní.

 

Služba je zaměřena na osoby:

 • Neslyšící – pro potenciální i reálné zaměstnance.
 • Slyšící – pro potenciální i reálné zaměstnavatele.

V rámci Sociální rehabilitace zajišťujeme:

 • Profesní poradenství.
 • Sociální a pracovně právní poradenství, vytvoření představy o práci, pracovní asistenci.
 • Individuální přístup k uživatelům.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Kapacita:

 • ambulantní forma: počet uživatelů 3 (okamžitá),
 • terénní forma: počet uživatelů 1 (okamžitá).

 

Cílem bylo a je získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce a rozvinout specifické dovednosti potřebné pro nalezení a udržení vhodného pracovního místa.

 

Metodika pro poskytování Sociální rehabilitace

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.