Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením jsou realizovány za spolupráce Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s,  Jihlavského spolku neslyšících, p.s. pro jejich členy, ale i další zájemce z řad sluchově postižených osob.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. zároveň aktivně spolupracuje s Klubem Šneček, který se v rámci klubové činnosti Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajské organizace Vysočina, p.s. zaměřuje na podporu a pomoc dětem se sluchovým postižením. Organizace se tak prostřednictvím aktivizačních služeb spolupodílí na přípravě bohatého programu pro každé setkání. 

 

Služba nabízí zejména:

  • Podporu vzájemné interakce.
  • Příležitost získat potřebné a zajímavé informace.
  • Rozvoj dobré kondice prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita:

  • ambulantní forma: počet uživatelů 15 (okamžitá),
  • terénní forma: počet uživatelů 28 (denní).

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením se neorientují pouze na zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity ze strany organizace, ale především na propojení uživatelů služeb s vnějším společenským prostředím, např. zajištění besedy ze stran jiných organizací, exkurze, výlety apod.).

Služba je poskytována formou terénní i ambulantní.

 

Metodika pro poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.