Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením jsou realizovány za spolupráce Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s,  Jihlavského spolku neslyšících, p.s. pro jejich členy, ale i další zájemce z řad sluchově postižených osob.

Služba nabízí zejména příležitost k setkávání se, k získávání potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností.

Z tohoto důvodu poskytujeme individuální poradenství klientům vycházejících z jejich aktuálních potřeb. Jde zejména o výuku silničních pravidel, vysvětlení odborných pojmů, ať už spojených se zaměstnáváním zdravotně postiženích, tak jejich uplatnění na trhu práce – k tomu využíváme besedy spojené s výkladem odborníků na dané téma.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením se neorientují pouze na zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity ze strany organizace, ale především na propojení uživatelů služeb s vnějším společenským prostředím, např. zajištění besedy ze stran jiných organizací, exkurze, výlety apod.).

Služba je poskytována formou terénní i ambulantní.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

sociálně terapeutické činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Metodika pro poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.