Cílem poskytovaného Odborného sociálního poradenství je, aby co největší počet osob se sluchovým postižením překonal informační bariéru, která vyplývá z jejich sluchového postižení a specifické komunikace – odezírání, znakový jazyk a integroval se do majoritní společnosti při respektování specifických individuálních potřeb těchto osob. Dále pak zvýšit informovanost sociálního okolí (rodina, vzdělávací instituce, zaměstnání, širší veřejnost a další) osob se sluchovým postižením.

 

Služba je poskytována:

 • nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,
 • ohluchlé osoby využívající k rozumění řeči odezírání,
 • uživatele kochleárních implantátů,
 • prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,
 • osoby trpící ušním tinnitem,
 • osoby s postižením kombinovaným,
 • osobám v krizi.

Služba však nezajišťuje:

 • poradenství z oblasti trestního práva,
 • poradenství z oblasti obchodu,
 • daňové a finanční poradenství,
 • veškeré finanční půjčky.

Kapacita:

 • ambulantní forma: počet uživatelů 2 (okamžitá),
 • terénní forma: počet uživatelů 1 (okamžitá).

 

Metodika pro poskytovaní Odborného sociálního poradenství

Standardy kvality sociálních služeb jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.