Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bylo založeno 30. 7. 2013, zapsáno notářským zápisem 5. 11. 2013 a uvedeno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně 5. 11. 2013. Svou činnost rovněž zapsalo do živnostenského rejstříku u Magistrátu města Jihlavy dne 23. 2. 2015.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. je místo, které postupně převzalo sociální  služby, doplňkové služby a fakultativní činnost od Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s., Krajské organizace Vysočina, p.s. a jehož zřizovatelem je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. se sídlem v Praze.


          Oficiální logo

Poskytované služby

Tlumočnické služby

Sociální rehabilitace

Doplňkové služby a fakultativní činnost


Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018 CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017 CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016 CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Etický kodex organizace

×

Make an appointment and we’ll contact you.