K 31. 12. 2018 byl projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV; Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina“ ukončen a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. v současné době realizuje návazný projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI; Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Tato stránka se v současné době aktualizuje. Děkujeme za pochopení.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.