Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. v současné době realizuje projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV; Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina“.

 

Registrační číslo projektu – ID smlouvy: PR01666.0016

 

Realizované aktivity v rámci služby – specifikace aktivit dle základních činností z č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Sociální rehabilitace – Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících a nedoslýchavých v Kraji Vysočina

Cílem poskytování služby sociální rehabilitace (§ 70) je pomoci lidem dosáhnout větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě. Nabízíme klientům celé spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby naplňovat. Pomáháme lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život. Spolupráci s klientem stavíme vždy na tom, že v maximální možné míře využíváme jeho zachovaných schopností a kompetencí, které se snažíme posilovat, upevňovat a dále je rozvíjet.

 

Cílem projektu je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce, především podpořit nezaměstnané v hledání práce. Naše práce v rámci sociální rehabilitace spočívala v nabídce potřebných dovedností k získání práce. Pomoc při sestavení životopisu, orientace v pracovním právu, úprava pracovních podmínek s ohledem na zdravotní postižení klienta a pomoc s umístěním na volném trhu práce.  Při poskytování naší služby jsme zvyšovali informovanost osob se sluchovým postižením a jejich sociálního okolí (spolupracujeme s rodinou, vzdělávacími institucemi, potenciálními zaměstnanci, širší veřejností). U těchto osob jsme prostřednictvím poskytování odborného poradenství speciálně pedagogického (surdopedického), sociálně právního a speciálně technického (kompenzační pomůcky pro sluchově postižené) a služeb týkajících se kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (demonstrace pomůcek, příslušenství ke sluchadlům atd.) se snažili zvýšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce.

 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Tato stránka se v současné době aktualizuje. Děkujeme za pochopení.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.