Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. je poskytovatelem Doplňkových služeb:

Náplní Doplňkových služeb je poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům, vč. nácviku a manipulace se sluchadly a kompenzačními pomůckami, půjčovna sluchadel a kompenzačních pomůcek na dobu nezbytně nutnou (jedná se o časově omezený úsek, např. doba čekání na vlastní pomůcku, nebo sluchadlo).

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

 • Pracovníci poradny jsou seznámeni se způsobem využití a ovládání jednotlivých pomůcek, ke složitějším existují návody, které se při výpůjčce předávají klientům.
 • Kompenzační pomůcky jsou zpravidla uskladněny v kanceláři.

Řád půjčovny kompenzačních pomůcek:

 • Předmět smlouvy je dočasně půjčováno osobám starším 18 let na základě platného občanského průkazu.
 • Provozní doba je ve dnech PO – PÁ v době úředních hodin.
 • Pronajímatel je oprávněn odmítnout nájem bez udání důvodu.
 • Věc se pronajímá na dobu dohodnutou v nájemní smlouvě.
 • Cena nájmu je cenou smluvní a je uvedena v nájemní smlouvě.
 • Při nedodržení termínu vrácení zaplatí nájemce půjčovné za každý započatý den. Při vrácení věci před dohodnutou dobou se finanční částka za zbytek nájmu nevrací.
 • Při poškození věci je nájemci povinen uhradit její opravu na místě. Cena je stanovena dohodou. Při ztrátě věci je nájemce povinen uhradit zůstatkovou cenu. Cena je stanovena dohodou a splatná na místě.
 • Půjčovné se platí předem.
 • Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené věci pouze pro vlastní potřebu. Půjčování dalším osobám je zakázáno.

Komu jsou služby naší půjčovny určeny?

 • Osobám se sluchovým postižením.
 • Rodinám, které se starají o své sluchově postižené (děti, seniory, ostatní členy).
 • Zaměstnavatelům, školám, úřadům a dalším.

Jaké jsou podmínky jejich zapůjčení?

 • Zapůjčení na dobu, dokud nezískáte vlastní nárokovanou pomůcku.
 • Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc).
 • Při krátkodobých společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.
 • Nájem dle druhu zapůjčené pomůcky.
 • K zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře.

 

Metodika pro poskytování Doplňkových služeb

 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. v rámci Fakultativní činnosti poskytuje distribuci příslušenství ke sluchadlům (prodej baterií do sluchadel a kochleárních implantátů, hadiček, filtrů a dalšího zboží), včetně údržby a zajištění servisu.

×

Make an appointment and we’ll contact you.