Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. je poskytovatelem Doplňkových služeb:

Náplní Doplňkových služeb je poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům, vč. nácviku a manipulace se sluchadly a kompenzačními pomůckami, půjčovna sluchadel a kompenzačních pomůcek na dobu nezbytně nutnou (jedná se o časově omezený úsek, např. doba čekání na vlastní pomůcku, nebo sluchadlo).

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Pracovníci poradny jsou seznámeni se způsobem využití a ovládání jednotlivých pomůcek, ke složitějším existují návody, které se při výpůjčce předávají klientům.

Kompenzační pomůcky jsou zpravidla uskladněny v kanceláři.

 

Řád půjčovny kompenzačních pomůcek:

Předmět smlouvy je dočasně půjčováno osobám starším 18 let na základě platného občanského průkazu.

Provozní doba je ve dnech PO – PÁ v době úředních hodin.

Pronajímatel je oprávněn odmítnout nájem bez udání důvodu.

Věc se pronajímá na dobu dohodnutou v nájemní smlouvě.

Cena nájmu je cenou smluvní a je uvedena v nájemní smlouvě.

Při nedodržení termínu vrácení zaplatí nájemce půjčovné za každý započatý den. Při vrácení věci před dohodnutou dobou se finanční částka za zbytek nájmu nevrací.

Při poškození věci je nájemci povinen uhradit její opravu na místě. Cena je stanovena dohodou. Při ztrátě věci je nájemce povinen uhradit zůstatkovou cenu. Cena je stanovena dohodou a splatná na místě.

Půjčovné se platí předem.

Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené věci pouze pro vlastní potřebu. Půjčování dalším osobám je zakázáno.

 

Komu jsou služby naší půjčovny určeny?

Osobám se sluchovým postižením.

Rodinám, které se starají o své sluchově postižené (děti, seniory, ostatní členy).

Zaměstnavatelům, školám, úřadům a dalším.

 

Jaké jsou podmínky jejich zapůjčení?

Zapůjčení na dobu, dokud nezískáte vlastní nárokovanou pomůcku.

Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc).

Při krátkodobých společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.

Nájem dle druhu zapůjčené pomůcky.

K zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře.

 

Metodika pro poskytování Doplňkových služeb

 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. v rámci Fakultativní činnosti poskytuje distribuci příslušenství ke sluchadlům (prodej baterií do sluchadel a kochleárních implantátů, hadiček, filtrů a dalšího zboží), včetně údržby a zajištění servisu.

×

Make an appointment and we’ll contact you.